МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

Викладач: Двуреченська Олександра Сергіївна
Рік видання: 2016
Автор: Двуреченська О.С.
Спеціалізація:

6.030201 Міжнародні відносини Міжнародні відносини

Опис:

Уміщено  плани  семінарських  занять,  методичні  вказівки  щодо  їх виконання,  теми  доповідей  з  проблематики  семінарських  занять,  перелік рекомендованих  джерел  та  літератури,  запитання  та  завдання  для самоконтролю.  Для  студентів Дніпропетровського  національного університету ім. Олеся Гончара спеціальності «Міжнародні відносини».

[скачано: 9]