«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 055 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТР»

Викладач: Двуреченська Олександра Сергіївна
Рік видання: 2016
Автор: Двуреченська О.С.
Спеціалізація:

8.03020101 Міжнародні відносини Міжнародні відносини

Опис:

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 055 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТР»

Уміщено  методичні  вказівки  щодо  основних  етапів  проходження педагогічної  (асистентської)  практики,  особливостей  оформлення  звітної документації  та  порядку  захисту.  Для  студентів  Дніпропетровського національного  університету  імені  Олеся  Гончара  спеціальності  055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітнього рівня підготовки магістр.

[скачано: 6]