МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Викладач: Баштанник О.В.
Рік видання: 2016
Автор: Міхейченко М.А.
Спеціалізація:

6.030204 Міжнародна інформація Міжнародна інформація

Опис:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Навчальна  дисципліна  «Теорія  інформаційного  суспільства»  розглядається як  невід’ємна  частина  комплексу  дисциплін,  що  забезпечують  поглиблену підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.030204 Міжнародна інформація.Предметом  дисципліни  є  концепція  інформаційного  суспільства  як  нового ступеню  еволюції  людства,  нової  фази  суспільного  розвитку,  при  якій інформаційний  сектор  чинить  вирішальний  вплив  на  розвиток  як  світової громадськості,  так  і  окремих  країн.  Особлива  увага  приділяється  розгляду концептуальних  підходів  до  вивчення  розвитку  суспільства  беручи  до  уваги розвиток  інформаційних  процесів,  еволюції  інформаційного  суспільства, закономірного процесу розвитку ІТ- технологій.

[скачано: 5]