Навчальна програма дисципліни «Теорія операторів» (6.040201 –Математика)

Викладач: Моторний Віталій Павлович
Рік видання: 2016
Автор: Моторний В. П.
Спеціалізація:

6.040201 Математика

Опис:

Програма вивчення вибіркової  навчальної дисципліни «Теорія операторів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 6.040201 – Математика

[скачано: 1]