Навчальна програма дисципліни «Дослідження операцій» (6.040201 Математика)

Викладач: Скороходов Дмитро Сергійович
Рік видання: 2016
Автор: Скороходов Д. С.
Спеціалізація:

6.040201 Математика

Опис:

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Дослідження операцій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040201 Математика тика

[скачано: 2]