Навчальна програма дисципліни «Математичні методи в мікро- та макро економіці» (6.040201 Математика)

Викладач: Ткаченко Марина Євгенівна
Рік видання: 2016
Автор: Ткаченко М.Є.
Спеціалізація:

6.040201 Математика

Опис:

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Математичні методи в мікро- та макро економіці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040201 Математика