Навчальна програма дисципліни «Вища математика» (122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Викладач: Ткаченко Марина Євгенівна
Рік видання: 2016
Автор: Ткаченко М.Є.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

[скачано: 6]