Навчальна програма дисципліни «Вища математика» (123 Комп’ютерна інженерія)

Викладач: Ткаченко Марина Євгенівна
Рік видання: 2016
Автор: Ткаченко М.Є.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія

[скачано: 2]