Навчальна програма дисципліни «Вища математика» (173 Авіоніка, 133 Галузеве машинобудування, 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 121 Кібербезпека)

Викладач: Руденко Олександр Олексійович
Рік видання: 2016
Автор: Руденко О.О.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністями 173 Авіоніка, 133 Галузеве машинобудування, 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 121 Кібербезпека

[скачано: 2]