«Некласична парадигма мислення як культурно-онтологічна засада філософії Фрідріха Ніцше»

Викладач: Данканіч Римма Іванівна
Рік видання: 2014
Автор: Данканіч Р.І.
Спеціалізація:

6.020301 Філософія Філософія

Опис:

Данканіч, Р.І. Науково-методична розробка  для  студентів спеціальності «Філософія», а також для студентів нефілософських  спеціальностей  з  курсу «Філософія»
Розкриваються  основні  аспекти  некласичного  способу  мислення  в філософії  Фрідріха  Ніцше,  джерела  його  формування  та  впливу  на  сучасну західноєвропейську філософію. Зміст даного дослідження створює основу для якісного засвоєння лекційного матеріалу в курсі «Некласична філософія» для студентів спеціальності «Філософія» факультету суспільних наук і міжнародних відносин та нефілософських спеціальностей ДНУ ім. Олеся Гончара.

[скачано: 6]