«Джерела формування сучасної європейської філософії і філософії епохи постмодерну»

Викладач: Данканіч Римма Іванівна
Рік видання: 2014
Автор: Данканіч Р.І.
Спеціалізація:

6.020301 Філософія Філософія

Опис:

Науково-методичні  вказівки  для  студентів
нефілософських  спеціальностей  з  вивчення  курсу  «Філософія»  «Джерела
формування  сучасної  європейської   філософії  і  філософії епохи
постмодерну»

Розкриваються  основні  аспекти  впливу  Фрідріха  Ніцше  на  сучасну
західноєвропейську філософію і філософію постмодернізму як її складову. В
даній методичній розробці акцентується увага на формуванні філософських
поглядів  К.Ясперса,  як  представника  екзистенціалізму,  М.Фуко,
Ф.Джеймісона,  Ж.Дельоза  Р.Барта,  Ж.Бодрійяра  та  інших  представників
постфілософії під впливом філософії Ф.Ніцше. Дані вказівки сприятимуть
поглибленню  знань  студентів  нефілософських  спеціальностей  ДНУ  в
вивченні курсу «Філософія». 

[скачано: 7]