ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЛОГІКА»

Викладач: Кулик Олександр Вікторович
Предмет: Логіка
Рік видання: 2016
Автор: Кулик О.В.
Спеціалізація:

6.020301 Філософія Філософія

Опис:

Уміщено  програму  курсу  «Логіка»  для  студентів  спеціальності «Філософія»,  плани  семінар ів,   завдання  для  самостійної  роботи,  тести. Викладено  інформацію  щодо  мети  та  завдань  вивчення  курсу.  Наведено перелік екзаменаційних питань і список рекомендованої літератури. 
Для студентів ДНУ, які вивчають курс «Логіка»

[скачано: 40]