ГЛОСАРІЙ зі старогрецької філософської термінології

Викладач: Пронякін Володимир Іванович
Рік видання: 2016
Автор: Пронякін В.І.
Спеціалізація:

6.020301 Філософія Філософія

Опис:

Перелік  термінів  укладений  вибірково.  Головна  увага  приділена  поняттям,  що мають культурно-історичне, методологічне та світоглядне значення – з точки зору впровадження  в  навчальному  процесі,  з  метою  засвоєння  студентами старогрецької  філософської  лексики.  До  словарних  одиниць  наданий  прямий переклад,  наведені  семантичні  та  синонімічні  тлумачення  споріднених  лексем; термінологія  у більшості  випадків  супроводжується  коментарем  або інтерпретацією  за  філософським  смислом  понять.  Як  виняток,  за  умови встановлення  смислової  або  генезисно-лінгвістичної  кореляції  термінів,
наводиться латинська лексика.

[скачано: 14]