НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ІЗ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “МЕТАФІЗИЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДОЗНАВСТВА” ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Викладач: Пронякін Володимир Іванович
Предмет: Метафізика ІІ
Рік видання: 2016
Автор: Пронякін В.І.
Спеціалізація:

6.020301 Філософія Філософія

Опис:

Розкритий  історико-науковий  та  світоглядний  зміст  взаємовідносин  між філософським  (метафізичним)  та  природознавчим  засобами  розуміння  світу. Теоретичні  та  світоглядні  надбання  філософії  розглядаються  у  зв’язку  із висунутими  природознавством  ХХ  -  ХХІ  століть  загальнометодологічними принципами, а саме принципами неповноти, невизначеності, доповнювальності.

Для студентів  IV курсу Філософського відділення Факультету суспільних наук  та  міжнародних  відносин  ДНУ  імені  Олеся  Гончара  (дисципліна Метафізика -ІІ)

[скачано: 18]