20. Мирончук В. Д. У витоків історичного факультету Дніпропетровського університету (науково-педагогічна і громадська діяльність Д.Ф. Красицького та М. П. Долініна) // Проблеми політичної історії України. Випуск 11. 2016 р.-с.159-165.

Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Мирончук В. Д.
Спеціалізація:

6.020302 Історія ІІУ

Опис: