23. Грушецький Б. П. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИХ ВІДНОСИН (1991–2013) // Проблеми політичної історії України. Випуск 11. 2016 р.-с. 187-194.

Викладач: Грушецький Богдан Павлович
Рік видання: 2016
Автор: Грушецький Б. П.
Спеціалізація:

6.020302 Історія ІІУ

Опис: