Робоча програма навчальної дисципліни Теоретико-методологічні проблеми психології. Спеціальність Психологія (магістр) 2016 Носенко Е.Л.

Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Носенко Е.Л.
Спеціалізація:

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:

Робоча програма “Теоретико-методологічні проблеми психології” для студентів другого (магістерського) рівня підготовки з спеціальності 053 – Психологія.

[скачано: 27]