Курс лекцій з дисципліни «Теорія емоційного інтелекту» із завданнями для самоконтролю

Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Носенко Е.Л., Четверик-Бурчак А.Г.
Спеціалізація:

6.030102 Психологія ДПП

Опис:

Представлено конспекти лекцій та завдання для самоконтролю засвоєння знань з вибіркової дисципліни «Теорія емоційного інтелекту». Феномен емоційного інтелекту розглянуто як інтегральну ознаку  особистісної ідентичності, високий рівень розвитку якої зумовлює психологічне, соціальне і суб’єктивне благополуччя людини. 

Для студентів університетів спеціальності «Психологія» та інших спеціальностей галузі «Спеціальні і поведінкові науки».  

[скачано: 56]