Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з вибіркової дисципліни «Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)»

Викладач: Четверик-Бурчак Аліна Григорівна
Рік видання: 2016
Автор: Четверик-Бурчак А.Г.
Спеціалізація:

6.030102 Психологія ДПП

Опис:

Представлено  методичні  рекомендації  для  підготовки  до  практичних занять та завдання для самоконтролю засвоєння знань відповідно до навчальної програми з вибіркової дисципліни «Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)».


Для  студентів  університетів  спеціальності  «Психологія»  та  інших спеціальностей галузі «Спеціальні й поведінкові науки».   

[скачано: 30]