ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НА ПЕОМ»

Викладач: Хамініч Олександр Васильович
Рік видання: 2016
Автор: О.В. Хамініч, К.В. Геті, М.М. Личагін
Спеціалізація:

6.050601 Теплоенергетика

Опис:
У посібнику викладено ряд методів наближеного розв’язання нелінійних рівнянь, систем лінійних рівнянь, інтерполювання та аналітичного наближення табличних функцій, числового диференціювання та інтегрування, запропоновано лабораторні роботи, виконання яких дозволить оволодіти практичними навичками розв’язання прикладних задач та удосконалити методику програмування. Зміст посібника підкріплено прикладами та вправами, націленими на активізацію самостійної роботи студентів з вивчення теоретичного матеріалу. До кожної лабораторної роботи надано необхідні теоретичні відомості, приклади, які ілюструють застосування різних числових методів. Наведено варіанти індивідуальних лабораторних робіт. Посібник призначено для студентів природничо-інженерних спеціальностей ДНУ, які вивчають курси «Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ», «Методи числових обчислень», а також охочих ознайомитися з основами числових методів та методикою розв’язання математичних моделей.

[скачано: 39]