Диференціальні рівняння

Викладач: Сясєв Андрій Валерійович
Рік видання: 2007
Автор: Сясєв А.В.
Спеціалізація:

6.040202 Механіка

6.040205 Статистика

6.050601 Теплоенергетика

Опис:
Викладено основні теоретичні питання теорії звичайних диференціальних рівнянь та методи їх розв’язування (інтегрування). Наведені докладні розв’язання типових задач з додатковими поясненнями теоретичних положень, які були при цьому застосовані. Посібник має на меті допомогти студентам усіх технічних спеціальностей, які вивчають курс звичайних диференціальних рівнянь оволодіти основами теорії звичайних дифере-нціальних рівнянь і практичними навичками їх розв’язування, а також навчити прово-дити дослідження розв’язків диференціальних рівнянь, що описують різноманітні про-цеси в різних галузях науки. У посібнику достатньо уваги приділено підбору і розв’язуванню задач, що роз’яснюють основні ідеї, поняття, теоретичні факти та їх практичне застосування; підбору великого числа задач для самостійного розв’язування студентами. Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, для викладачів і наукових співробітників, які зацікавлені теорією звичайних диференціальних рівнянь. ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ https://www.researchgate.net/publication/362376851_Diferencialni_rivnanna_navcalnij_posibnik_Grif_MONU