Робоча Програма Навчальної дисципліни Біохімія ксенобіотиків та біохімічні основи токсикології. Спеціальнсть Біологія (магістр) 2016 Дьомш

Викладач: Дьомшина Ольга Олександрівна
Рік видання: 2016
Автор: Дьомшина О.О.
Спеціалізація:

8.04010205 Біохімія

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни

[скачано: 1]