Моделювання електричних властивостей гетерогенних матеріалів на основі напівпровідників

Викладач: Тонкошкур Олександр Сергійович
Рік видання: 2016
Автор: Тонкошкур О.С., Макаров В.О.
Спеціалізація:

6.050801 Мікро та наноелектроніка

Опис:
Узагальнено і розвинуто уявлення про формування електричних властивостей гетерогенних матеріалів. Наведено результати моделювання діелектричних спектрів, польової залежності електропровідності і ємності, явищ термостимульованої і ізотермічної деполяризації в таких структурах. Проаналізовано особливості використання розвинених моделей для прогнозування електричних властивостей та визначено їх можливості щодо вдосконалення електричних методів дослідження і контролю гетерогенних структур.

[скачано: 19]