МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ»

Викладач: Федоненко Олена Вікторівна
Рік видання: 2012
Автор: О. В. Федоненко, О. М. Маренков
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БВБ

Опис:

Наведено основні методи, які застосовуються під час проведення іхтіологічних досліджень на природних та штучних водоймах різного типу. Надано короткий теоретичний матеріал до кожної лабораторної роботи та питання для самостійної роботи студентів. Значну увагу приділено правилам оформлення отриманого матеріалу, веденню журналів протоколів дослідів.

Текст ілюстрований рисунками та схемами.

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

[скачано: 33]