Робоча_програма_навчальноi_дисциплiни_Менеджмент_продуктивностi._Спецiальнiсть_Менеджмент_управлiння_персоналом_та_економiка_працi_(спецiалiст)_СкрипникН.E.

Викладач: Скрипник Наталія Євгенівна
Рік видання: 2016
Автор: Скрипник Н. Є.
Спеціалізація:

7.03050501 Управління персоналом та економіка праці

Опис: