Робоча_програма__навчал_ноi_дисциплiни_Eвропейс_ка_економiка._Спецiал_нiст__Мiжнароднi_економiчнi_вiдносини_(бакалавр)_СкрипникН.E.

Викладач: Скрипник Наталія Євгенівна
Рік видання: 2016
Автор: Скрипник Н. Є.
Спеціалізація:

6.030203 Міжнародні економічні відносини

Опис: