Офісні технології. Спецсемінар

Викладач: Сегеда Надія Євстахіївна
Рік видання: 2014
Автор: Сегеда Н.Є.
Спеціалізація:

6.040301 Прикладна математика ПМЗ

Опис:
Завдання курсу: навчити студентів прийомам кваліфікованого програмування мовою VBA у компонентах пакету Microsoft Office Excel та Power Point, принципам розробки програмних комплексів за допомогою методів об`єктно-орієнтованого програмування.

[скачано: 20]