Навчальна програма

Викладач: Дьомшина Ольга Олександрівна
Рік видання: 2015
Автор: Дьомшина О.О.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія ББФ

Опис:

Програма вивчення нормативної  навчальної дисципліни “Біохімія біологічно активних речовин”, яка містить свідчення про предмет вивчення, міждисциплінарні зв’язки, містить мету та завдання, знання та вміння, якими студент повинен оволодіти, інформаційний обсяг навчальної дисципліни, що включає змістовні модулі й теми, рекомендовану літературу, форму підсумкового контролю успішності навчання – залік, засоби діагностики успішності навчання    тестування, письмове опитування, співбесіда, виконання практичних завдань.

[скачано: 17]