Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліні «Цифрова обробка сигналів»

Викладач: Гнатушенко Володимир Володимирович
Рік видання: 2012
Автор: О.I. Михальов, Вік.В. Гнатушенко, Вол.В. Гнатушенко
Спеціалізація:

6.050101 Комп'ютерні науки

Опис:

Наведені теоретичні матеріали та розглянуті приклади по застосуванню середовища MATLAB для цифрової обробки даних. Розглянуті загальні принципи і математичні моделі перетворення сигналів при цифровій обробці, базові алгоритми цифрової фільтрації сигналів, методи синтезу, програмної реалізації і моделювання цифрових фільтрів, оцінки і забезпечення їх точності. Також розглянуті методи спектрального аналізу сигналів на основі дискретного перетворення Фур’є та математичного апарату вейвлетів, алгоритми швидкого перетворення Фур’є, методи формування і обробки дискретних сигналів, а також реалізації систем цифрової обробки сигналів на основі апаратних і апаратно-програмних засобів.

[скачано: 106]