Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості

Викладач:
Рік видання: 2010
Автор: Носенко Е.Л., Аршава І.Ф.
Спеціалізація:

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:

Підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Психологія» за редакцією академіка АПН України, доктора психологічних наук, професора С. Д. Максименка.

Підручник містить стислий огляд розроблених у зарубіжній психології теорій і моделей особистості, які дають уявлення про дослідження: особистісної динаміки, що базуються переважно на клінічному підході до вивчення розвитку і формування особистості; структури особистості, що базуються на кореляційному підході до вивчення диспозиційних особистісних рис; дослідження саморегуляції особистості, що базуються на контекстуалізованому підході до вивчення так званих «динамічних рис», представленому когнітивно-адаптивною теорією, соціально-когнітивною теорією; когнітивно-афективною моделлю особистості; когнітивно-експерієнціальною теорією.

Підручник дає уявлення також про інтегративний підхід до описання індивідуальності, представлений дослідженнями особистісної ідентичності засобами наративів, багатовимірною ієрархічною моделлю Я-концепції, факторною шкалою самосвідомості і мотиваційними рисами особистості.

Огляд завершується аналізом імпліцитного підходу до дослідження особистості, у межах якого особистісні характеристики оцінюються опосередковано, зокрема через вимірювання латентних періодів моторних реакцій.

Підручник розрахований на студентів, майбутніх магістрів психології, аспірантів, а також тих, хто цікавиться сучасними зарубіжними підходами до самовдосконалення та гармонізації особистості.

[скачано: 198]