Гуманізуючий потенціал новітніх інформаційних технологій в освіті

Викладач:
Рік видання: 2013
Автор: І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко, М.А. Салюк
Спеціалізація:

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:

Монографія за ред. члена-кор. НАПН України, д-ра психол. наук, проф. Е.Л. Носенко.

Представлено теоретичне обґрунтування та результати емпіричної перевірки ефективності підходу до стимулювання пізнавальної діяльності засобами НІТ, який сприяє не тільки засвоєнню знань, а й «веде» за собою формування когнітивних структур особистості суб’єкту пізнання. Запропонований підхід базується на провідних положеннях експериментально-генетичного методу, а також враховує характеристики структури експертного знання. Принципи підходу до формування когнітивних структур особистості, сформульовані у дослідженні, включають: урахування характеристик семантичної пам’яті людини (декларативної, процедуральної, виконавчої), множинність форм ментальної репрезентації досвіду пізнання, різноманіття когнітивних структур особистості. Застосування принципів та прийомів їх реалізації проілюстровано прикладами навчальних матеріалів на електронних носіях, розроблених авторами.

Проведене емпіричне дослідження підтвердило гіпотезу стосовно того, що формування когнітивних структур особистості з урахуванням універсальних концептуальних моделей світопізнання не тільки забезпечує ефективність засвоєння знань, а й сприяє реалізації гуманізуючої функції освіти, оптимізує емоційні стани суб’єктів пізнання, підвищує їх впевненість у самоефективності.

Для фахівців у галузі психології: викладачів, аспірантів, наукових співробітників, студентів спеціальності «Психологія».

[скачано: 21]