Навчальна програма

Викладач: Дьомшина Ольга Олександрівна
Рік видання: 2015
Автор: Дьомшина О.О.
Спеціалізація:

8.04010205 Біохімія

Опис:

Програма вивчення вибіркової  навчальної дисципліни “Основи радіаційної біохімії”, яка містить свідчення про предмет вивчення, міждисциплінарні зв’язки, містить мету та завдання, знання та вміння, якими студент повинен оволодіти, інформаційний обсяг навчальної дисципліни, що включає змістовні модулі й теми, рекомендовану літературу, форму підсумкового контролю успішності навчання – екзамен, засоби діагностики успішності навчання    тестування, письмове опитування, співбесіда, виконання практичних завдань.

[скачано: 6]