Робоча програма навчальної дисципліни «Математичний аналіз» (спеціальність 131 Прикладна механіка)

Викладач: Коваленко Олег Вікторович
Рік видання: 2016
Автор: Коваленко О. В.
Спеціалізація:
Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Математичний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

[скачано: 2]