Індивідуальна релігійність у світлі позитивних цінностей особистості

Викладач:
Рік видання: 2015
Автор: Носенко Е.Л., Терновська Д.Ю.
Спеціалізація:

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:

Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування (із спиранням на генетико-моделюючий метод) і емпіричну перевірку змісту і форм прояву психологічних наслідків індивідуальної релігійності, операціоналізованих у термінах Я-переживань, що виникають під впливом розвитку релігійної самосвідомості і пов’язаних з нею змін у функціонуванні основних підструктур особистості, зокрема динамічних: внутрішнього світу, характеру і психічних станів.

Систематизовано психологічні наслідки Я-переживань, до яких належать: почуття власної відмінності від інших людей, відданості Богові і прагнення наслідувати його видатні риси, готовність дотримуватись загальнолюдських чеснот: трансцендентності, поміркованості і гуманності. Разом з тим встановлено зниження відкритості досвіду і сміливості.

Для фахівців у галузі психології: викладачів, аспірантів, наукових співробітників, студентів спеціальності «Психологія».

[скачано: 49]