Навчальний посібник до вивчення курсу „Техніка та електроніка НВЧ”. Напівпровідникові та феритові НВЧ-пристрої

Викладач: Салтиков Дмитро Юрійович
Рік видання: 2013
Автор: Олег Олегович Дробахін, Сергій Вікторович Плаксін, Володимир Денисович Рябчій, Дмитро Юрійович Салтиков
Спеціалізація:

6.040204 Прикладна фізика КПК

Опис:

Розглянуто фізичні принципи роботи основних типів напівпровідникових і феритових пристроїв електроніки надвисоких частот. Наведено основні теоретичні співвідношення та типові схеми для напівпровідникових генераторів, підсилювачів та перетворювачів частоти. Сформульовано критерії вибору оптимальних режимів їх роботи, встановлено гранично можливі параметри і методи їх досягнення. Викладено базові відомості щодо технології виробництва напівпровідникових і феритових елементів. Висловлено та проілюстровано конкретними прикладами фізичні принципи побудови напівпровідникових і феритових пристроїв НВЧ-діапазону. Для студентів ДНУ, які навчаються за напрямом підготовки „Прикладна фізика”

[скачано: 36]