Робоча програма навчальної дисципліни Методика та організація наукових досліджень. Спеціальність Психологія (магістр) 2016 Носенко Е.Л.

Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Носенко Е.Л.
Спеціалізація:

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:
Робоча програма «Методика та організація наукових досліджень» для студентів другого (магістерського) рівня підготовки з спеціальності 053 – Психологія.

[скачано: 12]