Електродинаміка НВЧ

Викладач: Магро Валерій Іванович
Рік видання: 2015
Автор: Олег Олегович Дробахін, Дмитро Юрійович Салтиков
Спеціалізація:

6.040204 Прикладна фізика КПК

Опис:

Розглянуто основні закони і співвідношення класичної електродинаміки та теорії поширення електромагнітних хвиль у спрямовувальних системах. Наведено відомості про основні типи хвилеводів і резонаторів НВЧ діапазону. До кожної теми запропоновано приклади, контрольні питання та блок тестів. Для студентів ДНУ, які навчаються за напрямом підготовки „Прикладна фізика”

[скачано: 19]