Робоча програма навчальної дисципліни Траснформаційна економіка та економічна політика держави.Спеціальність управління персоналом та економіка праці(бакалавр)2016СтеблянкоІ.О.

Викладач: Стеблянко Ірина Олегівна
Рік видання: 2016
Автор: Стеблянко І.О.
Спеціалізація:

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

Опис: