Робоча програма навчальної дисципліни Самоменеджмент особистості. Спеціальність Психологія (бакалавр, спеціаліст) 2016 Грисенко Н.В.

Викладач: Грисенко Наталія Володимирівна
Рік видання: 2016
Автор: Грисенко Н.В.
Спеціалізація:

6.030102 Психологія ДПП

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:
Робоча програма «Самоменеджмент особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 – Психологія.

[скачано: 21]