Робоча_програма_навчал_ноi_дисциплiни_Управлiння_регiонал_ним_розвитком._Спецiал_нiст__Мiжнароднi_економiчнi_вiдносини_(магiстр)2016._Сiмахова_А.О

Викладач: Сімахова Анастасія Олексіївна
Рік видання: 2016
Автор: Сімахова А. О.
Спеціалізація:

8.03020301 Міжнародні економічні відносини

Опис: