Робоча програма навчальної дисципліни Позитивна психологія. Спеціальність Психологія (бакалавр) 2016 Носенко Е. Л.

Викладач: Носенко Елеонора Львівна
Рік видання: 2016
Автор: Носенко Е.Л., Грисенко Н.В.
Спеціалізація:

6.030102 Психологія ДПП

Опис:
Робоча програма з вибіркової дисципліни ” Позитивна психології” для студентів за напрямом підготовки 6.030102 – Психологія.

[скачано: 21]