Робоча_програма_навчал_ноi_дисциплiни_Управлiння_регiонал_ним_розвитком._Спецiал_нiст__Управлiння_персоналом_та_економiка_працi_(магiстр)._2016._Сiмахова_А.О

Викладач: Сімахова Анастасія Олексіївна
Рік видання: 2016
Автор: Сімахова А. О.
Спеціалізація:

8.03050501 Управління персоналом та економіка праці

Опис: