Робоча_програма_навчал_ноi_дисциплiни_ОРГАНIЗАЦIЯ_БIЗНЕСУ._напрям_пiдготовки_Управлiння_персоналом_та_економiка_працi_(бакалавр)._Дон_О.Д._2016

Викладач: Дон Ольга Дмитрівна
Рік видання: 2016
Автор: Дон О. Д.
Спеціалізація:

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

Опис: