Робоча програма навчальної дисципліни «Диференціальні та інтегральні рівняння» (104 Фізика та астрономія)

Викладач: Біліченко Роман Олегович
Рік видання: 2016
Автор: Біліченко Р.О.
Спеціалізація:
Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Диференціальні та інтегральні рівняння» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 104 Фізика та астрономія.