Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та методологія математики» (014.04 Середня освіта (математика))

Викладач: Біліченко Роман Олегович
Рік видання: 2016
Автор: Біліченко Р.О.
Спеціалізація:
Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та методологія математики» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів спеціальності 014.04 Середня освіта (математика).