Робоча програма навчальної дисципліни «Математика для економістів» (056 Міжнародні економічні відносини)

Викладач: Біліченко Роман Олегович
Рік видання: 2016
Автор: Біліченко Р.О.
Спеціалізація:
Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Математика для економістів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 056 Міжнародні економічні

[скачано: 2]