Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Викладач: Ткаченко Марина Євгенівна
Рік видання: 2017
Автор: Ткаченко М.Є.
Спеціалізація:

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

[скачано: 19]