Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (6.050101 - Комп’ютерні науки)

Викладач: Ткаченко Марина Євгенівна
Рік видання: 2016
Автор: Ткаченко М.Є.
Спеціалізація:

6.050101 Комп'ютерні науки

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 - Комп’ютерні науки

[скачано: 1]