Робоча програма навчальної дисципліни Теорія емоційного інтелекту. Спеціальність Психологія (бакалавр) 2016 Четверик-Бурчак А.Г.

Викладач: Четверик-Бурчак Аліна Григорівна
Рік видання: 2016
Автор: Четверик-Бурчак А.Г.
Спеціалізація:

6.030102 Психологія ДПП

Опис:
Робоча програма «Теорія емоційного інтелекту» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 – Психологія.

[скачано: 7]