Робоча_програма_навчал_ноi_дисциплiни_аудитперсонала_спецiал_нiст__управлiння_персоналом_та_економiка_працi_(бакалавр)_2016_Федотова_Т._А.

Викладач: Федотова Тетяна Анатоліївна
Рік видання: 2016
Автор: Федотова Т. А.
Спеціалізація:

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

Опис: